List of states:

[AL] Alabama
[AK] Alaska
[AZ] Arizona
[FL] Florida
[GA] Georgia
[HI] Hawaii
[ID] Idaho
[IN] Indiana
[IA] Iowa
[KS] Kansas
[ME] Maine
[MT] Montana
[NV] Nevada
[OH] Ohio
[OR] Oregon
[TX] Texas
[UT] Utah
[VT] Vermont
[WY] Wyoming

List of cities in Minnesota:

Arco, MN 56113
Avon, MN 56310
Bena, MN 56626
Bock, MN 56313
Boyd, MN 56218
Buhl, MN 55713
Cook, MN 55723
Dent, MN 56528
Echo, MN 56237
Elko, MN 55020
Ely, MN 55731
Esko, MN 55733
Gary, MN 56545
Iona, MN 56141
Iron, MN 55751
Isle, MN 56342
Kent, MN 56553
Lyle, MN 55953
Lynd, MN 56157
Max, MN 56659
Mora, MN 55051
Odin, MN 56160
Oslo, MN 56744
Ray, MN 56669
Rice, MN 56367
Svea, MN 56216
Ulen, MN 56585
Wirt, MN 56688